Aktuellt

Rapport från aprilmötet

Sju medlemmar närvarade på mötet.
 Vid bordet runt meddelade alla att de hade haft bra övervintring så här långt, något
enstaka samhälle som inte hade överlevt.
 Tomy o Maarit informerade att 8 elever deltar på kursen och det rullar på bra. Det behövs
mentorer, det skulle vara bra om mentorerna kan utses och träffa eleverna på t.ex. en
lördag? Flera på kursen har redan kupor.
 Vi kom överens om att Erling (efter samråd med Lasse B) beställer 10 uppsättningar med
skyddsdräkter (1 small, 4 medium, 4 large och 1 extra large) samt handskar, kupknivar, pust
samt övrigt som kan behövas och som pengarna räcker till (5000:-).
 Vi diskuterade hur många kupor vi ska ha som mål att vintra in och kom fram till att 6-7
stycken är rimligt.
 Det har avverkats skog vid stugan och tomten behöver städas upp och snyggas till. Torsdagen
12/4 efter klockan 17.00 gör vi detta och hinner vi inte färdigt fortsätter vi torsdagen 19/4
efter kl 17.00. Emelie kollar upp pris om ett eventuellt lass med grus/jord.
 ”Kosläppet” är den 21/4 klockan 09.00-14.00. Erling känner för att vara på plats från början
men det behövs några till som hjälper till. Ulf och Emelie kollar upp om man kan ställa upp.
Föreningen har 3 lådor med honung som kan säljas, vi bestämde att vi tar 60 kronor per burk
(500 gram).
 Bräknetrampen och biets dag tar vi upp på nästa möte som blir 7/5 kl 19.00. Då tänkte vi
även ta upp vad som ska hända med de ”gamla bikuporna”

Arbetskväll i Hakarp

Den skogsavverkning som har ägt rum runt vår föreningsbigård har lämnat djupa spår i gräsmattan- eller vad det nu ska kallas? – och för att återställa området så gott det går innan vårsolen torkat upp ytan alldeles samlas vi på torsdag 12/4 klockan 1700 och cirka två timmar framåt. Om det behövs kommer även torsdagen därpå att tas i anspråk.
Ta med krattor och spadar och ett gott humör!

Dags för aprilmöte

Ordinarie medlemsmöte i biodlarföreningen är första måndagen i månaden, men det infaller på annandagen och därför skjuter vi vårt medlemsmöte en vecka.

Nästa medlemsmöte blir därmed Måndagen 9 april kl 19.00. Förhoppningsvis slipper vi ploga vägen upp till stugan då.

Vi tar bland annat upp:

  • Varvet runt
  • Rapport från kursen
  • Vinterdödligheten (oroande rapport fr några medlemmar så kolla gärna en varm dag hur läget är).
  • Fondpengar
  • Bisnack om kommande aktiviteter.

Ha en skön och avkopplande påskhelg i vårsolens glans eller vad vi ska kalla dessa iskalla vindar och förväntat snöfall.

Men den 9 april kommer det vara fint väder!

Marsmötet

Vi blev verkligen överraskade när vi kom till Hakarp eftersom markägaren har låtit gallra rejält bland träden runtom vår bigård. Mycket bra initiativ som kommer att ge mer ljus och därmed större möjligheter för biväxter att etablera sig.

Det blev ett ganska kort möte med fokus på de närvarande medlemmarnas frågor och rapporter. Bland annat berättade Tomy om något som heter Apivox med vilket man kan lyssna på bisamhället och därigenom få viktig information om svärmrisk mm.

Det är 8 anmälda till nybörjarkursen som drar igång 15/3. Mer information kommer om kursen och dess deltagare efterhand. Meningen är ju att varje deltagare ska få en mentor som kan komma med råd och tips.

Nästa månadsmöte är 9/4 dvs. det är inte något möte på annandag påsk.

Välkomna då!

Obligatorisk anmälan av uppställningsplatser

Nu är det dags att anmäla uppställningsplats av era bikupor till länstyrelsen i Skåne. Anmälan ska göras kontinuerligt vid anläggning av nya bigårdar samt var 3:e år (2018) och då med en rapport om samtliga bigårdar. Alla biodlare har skyldighet att göra detta. Vid ett eventuell utbrott av amerikansk yngelröta är det viktigt att kunna få tag på alla biodlare med bikupor i närområden till utbrottsplatsen för att kunna hejda spridningen.

Anmälan görs hos Länsstyrelsen Skåne

Vill ni skriva ut en pdf till medlemmar som inte har dator finns det en analog blankett på denna adress

Det är lite lättare för alla berörda om e-blanketten istället används som i så fall får med koordinaterna.

Blekinge biodlardistrikts årsmöte

Hej alla i Bräkne-Härads biodlarförening!

Den 3 februari kl 1100 är det dags för Biodlardistriktets årsmöte i Hasselstad Bygdegård.

Alla medlemmar får delta.

Ta chansen att komma och lyssna på Bengt Nihlgård som är en bra och intressant föreläsare.
Läs mer på distriktets hemsida.

Vi ses: Lasse Bourelius

 

Hälsningar till alla våra 275 föreningar!

Vi vill rikta en speciell hälsning till alla våra föreningar som representerar våra spjutspetsar i vår organisation och ert fantastiska arbete, där alla våra medlemmar känner och upplever ett stort stöd i sitt utövande.

Biodlingen är fortsatt uppmärksammad och den gör förhållandevis stora avtryck, både bland allmänheten och hos våra beslutsfattare.

Alla lokala aktiviteter i och runt våra föreningar bidrar till att förbundet har en positiv utveckling på flera olika plan. Ett speciellt stort tack till alla som på ett aktivt sätt delar med sig av sina kunskaper, oavsett om det är inom ramen för organiserade utbildningar, direkta mentorskap eller muntlig kunskapsöverföring vid olika sammankomster.

 

Vi önskar er alla en

God Jul

och

Gott biodlingsår 2018

Förbundskansliet

Decembermötet

Vi pratade om de grupper som bildats på årsmötet och hur arbetet ska gå framåt. Utbildningsfrågan är mest aktuell eftersom det behövs anmälningar innan kursen kan dra igång. Erling sålde honung under julmarknaden i Belganet och hade då den här skylten med sig:

 

Det resulterade i två anmälningar!

En länk till texten på skylten finns här: Nybörjarkurs 2018 affisch-DESKTOP-URV985U.
Studiefrämjandet har frågat om vi är intresserade att hålla utbildning i deras regi tillsammans med Ronnebys biodlare men vi beslöt att tacka nej med hänsyn till den egna kursen och resursbrist.

Om du vill strukturera din biodling och få möjlighet att se statistik över din honungsskörd eller varroabekämpning så prova gärna den här länken: Hivelog. Det är en dansk hemsida med en massa smarta funktioner. Det går inte att välja svenska tyvärr men det går säkert bra ändå.

 

Nästa månadsmöte blir i mars om det är någorlunda snöfritt. Mötet blev ganska kort för vi var knappt tio personer men hembakta kakor och ett tänt vaxljus spred ändå lite julstämning i Hakarpstugan.

 

Höst

Det är inte varje år det ser ut så här i mitten av oktober:

I flygande fläng

Några korta kommentarer/minnesanteckningar till vårt föregående månadsmöte.

Varvet runt – hur går in-vintringen och annat.
De flesta är i det närmaste klara och en diskussion utifrån hur stor mängd våra bin behöver. Under studieresan till Cph så tog Preben upp att en bifor-hink är i minsta laget för ett normalstort samhälle. 16 kg totalvikt och med 12 kg torrvikt socker.
Ingemar Persson delgav oss sin noggrant förda statistik på varroanedfallet efter tymolbehandling och en intressant diskussion följde. Det konstaterades att han behöver göra ytterligare insatser med tanke på den stora mängden varroa. En intressant aspekt är att ett stort nedfall ju också tyder på en lyckad behandling, men i detta fallet så förefaller det som om mängden varroa inte minskar under pågående behandling. Det ska bli intressant att följa hans fortsatta insatser.
Björn Gagner har hitta nya ”jaktmarker” för sin entreprenörsanda. I samband med fotbollsmatchen Sverige-Bulgarien så träffade han på personer som kan ha vax att sälja. Ett varuprov har tagits hem till Sverige och skickats via Preben till en noggrann analys av kemisk sammansättning och ev miljögifter. Kanske en ny och nödvändig importprodukt.

Datum för utlämning oxalsyra.
Sker i samband med årsmötet.

Planering inför årsmötet i november. Datum är Måndagen den 6 nov kl 19:00.
Valberedningen startar sitt arbete nu. I valberedningen ingår Mikael Backman och Yngve Svensson. En viktig del blir att föreslå mandattidernas längd så det blir en jämn fördelning mellan nyval och omval. I uppdraget ingår också att beakta förbundets nya stadgar om hur en styrelse ska vara sammansatt. Valberedningen tar emot förslag om förändringar i styrelsen.
Årsrapporten 2017 https://www.biodlarna.se/app/uploads/2017/05/%C3%85rsrapport-2017.xls kan lämnas in i samband med årsmötet.
Honungsbedömningen i samband med årsmötet. Honungs-bedömningskommittén bestående av Leif Svensson, Gustaf Svensson och Emelie Olsson tar emot din honungsburk för bedömning. Ta med din omärkta burk och lämna till kommittén vid årsmötet.
Dagordning inför årsmötet kommer inom kort och kommer att följa förbundets förslag. Observera möjligheten att lämna motioner.
Vi bjuder på sedvanlig förtäring.

Kurser våren 2017 – beslut om upplägg.
Vi beslutar att genomföra nybörjarkurser under våren 2017 i egen regi. Se mitt förslag utifrån diskussioner på mötet lite längre ned i mailet.

Datum för vaxsmältning och höststädning.
Fredagen den 20 oktober kl 08:00 påbörjas arbetet för lediga och pensionärer. Lördag 21 oktober kl 10.00 ansluter övriga. Som vanligt blir det förutom trevligt prat grillad korv. Ta gärna med ved så vi kan hålla ”grytan” kokande. Vi genomför inte bara höststädning utomhus utan även inomhus. Fundera över vad vi kan göra för att fixa till vår stuga.

Planering/önskemål om tema distriktets årsmöte.
Vi har möjlighet att önska vilket tema som ska avhandlas på distriktets årsmöte. Ett förslag är att ta upp om hur man blir godkänd biodlare och vad det innebär.

Jubileumsfesten 2018!
Det finns alltid en anledning till fest. Efter föreningens 110-års jubileum i år så har vi lyckats konstatera att 2018 är det 30 år sen stugan blev klar för användande i föreningens regi.

Lite tankar om kursupplägg inför ev beslut.
Vi genomför vår kurs i egen regi.
Radannonsering 1 redan före jul – bra present att ge bort!
Radannonsering 2 strax före kursstart.
Webbannons på vår webbsida och som ligger kvar ända fram till kursstart. Bör vara ute redan före jul.
Utskick via facebook-grupp

Vi tänker oss att ha en eller två som samordnar utbildningen (Maarit och Tomy???). Sen delar vi upp de olika avsnitten mellan oss. Ex tar Lena K avsnitten om regler, lagstiftning och bisjukdomar. Någon annan tar kupans uppbyggnad. Vi varvar teori och praktik.
Vi har ännu inte bestämt hur vi gör med avläggare och det finns flera varianter. En är att deltagarna får en avläggare under förutsättning att man hjälper till att sköta hela bigården under sommaren.
Mentorskap är en viktig komponent. Vi gör detta i form av en hieraki. Dvs flera av oss med begränsad erfarenhet kan hjälpa till med mentorskapet och så används våra mest erfarna för svåra och komplicerade frågor.
Vi ska också försöka titta på kostnaden för material och kanske erbjuda lån av vissa saker. I Danmark på den bigård vi besökte i Köpenhamn (friluftsmuseet) så fick deltagarna låna bikläder. Med tanke på vårt finansiella läge borde vi i så fall söka medel för biodlarförbundet eller distriktet för detta.
Samtlig studiematerial finns att ladda ner som pdf på https://www.biodlarna.se/utbildning/
Vi sätter en låg studieavgift som i princip bara täcker våra omkostnader för fika m.m.

Lasse Bourelius

Utbildningsnätverket Skåne, Kronoberg och Blekinge inbjuder tillsammans med SV till en kursdag lör 18 nov. kl. 10-15.30 : Våga växa som biodlare- bli företagare.

Vi diskuterar och samtalar om fördelar / nackdelar med att ha biodling som enskild firma, aktiebolag eller hobbyverksamhet. Revisor medverkar.

Välkommen vare sig du har ett eller flera bisamhällen!!

Kursdagen är på SV Skåneland, Ekebo-servicehus, Osby.

Kostnad 150 kr (mat ingår). Anmälan och frågor till Mats Ernstsson, mats.ernstsson@sv.se eller 070-8745427 senast den 13 november.

Hej alla bivänner!

Måndagen den 4 september är det medlemsmöte/arbetsmöte.

Vi har fått ett lass grus och nu är det dags att ta med en spade och fördela det på lämpliga ställen. Vi försöker också slå gräset inför jubileumsfesten. Blir det fint väder sätter vi också upp tältet som Erling har lånat ut till oss inför festen. Efter tillfixande blir det sedvanligt medlemsmöte bl.a. med rapport från Danmarksresan, turerna i yrkesbiodlarföreningen, och planering inför höst och vinter.

Vi pratar invintring och bestämmer om myrsyra, oxalsyra och annat nödvändigt inför vintern.

Vi ses måndag 4 september kl 17.00. Medtag spade, gärna röjsåg med gräsklinga, stålkratta och annat vi kan behöva. Vi ses då!

Välkomna till Bräkne Härads biodlarförenings 110-års jubileum

Obs! Nytt datum för jubileumsfesten!

Pga. för få anmälningar flyttas festen till den 9 september kl 1400.

Vi håller fest i föreningens stuga i Hakarp för att fira biodlarföreningens verksamhet under 110 år.
Det kommer ges en tillbakablick om vad som hänt under de 110 åren. Vi får oss också en framåtblick om vad vi vill göra under de nästkommande (110) åren!!
Under kvällen har vi en tävling med fint pris som går i biodlingens tecken skänkt av en biodlare.

Det bjuds på god mat och dryck till ett subventionerat pris och förstås kaffe med kaka.

Du anmäler dig genom att e-posta Lena  eller genom att klicka på länken 

Du är välkommen att ta med en vän. Men anmäl honom/henne också!

Anmälan är bindande efter den 25 augusti och behöver du avanmäla dig innan kontakta Lena.

Vaxmellanväggar från Kina var förfalskade

Några biodlare som köpte mellanväggar från Kina fick problem med kakfall. För att ta reda på om vaxet var förfalskat och innehöll paraffin har Biodlarna,
Sveriges Biodlares Riksförbund, skickat det på analys. Provsvaren visar att mellanväggarna var förfalskningar.
Läs hela artikeln här.

Rådgivare i biodlingsfrågor på SBR

Karina Karlsson jobbar som rådgivare i biodlingsfrågor på SBR – Sveriges Biodlares
Riksförbund. Hon svarar på frågor om allt som rör bin och biodling. Har du till exempel
frågor som du inte lyckats få ett svar på i föreningen kan du vända dig till henne.
Är det rena bihälsofrågor du vill ha svar på kontaktardu i första hand bihälsokonsulent Preben Kristianssen.

Du är välkommen att ringa hennepå 0142-48 20 04 eller maila på karina.karlsson@biodlarna.se

Kontaktinformationen finns även på hemsidan under fliken personal.

Drottningodling

I lördags var vi ett knappt tiotal som samlades och övade oss på drottningodling i form av omlarvning. Lena och Erling hade förberett samhällena på morgonen och Erling hade dessutom varit så snäll och tagit med yngel från ett av sina bästa samhällen. När han visat hur man ska göra var vi några stycken som provade på.

IMG_5030IMG_5031Det ser svårt ut men med lite övning och
goda råd gick det riktigt bra att flytta de små larverna.

 

 

 

 

 

 

Ett tjugotal larver verkar ha blivit antagna och det betyder att det kommer att bli ganska många puppor över eftersom föreningens behov inte är fler än max 5 stycken.
Därför finns det möjlighet för dig som är medlem att köpa drottningceller till det facila priset av 25 kr/st. Det du kan göra med dem är att sätta in i drottningodlingskassett, sk. apidea. Du kan även sätta en cell direkt i en avläggare eller tom. i ett samhälle som du vill byta drottning i. Det som händer då är att när den nya drottningen kryper ut kommer hon att döda den gamla, och därefter flyga ut och para sig. Alternativt river bina upp drottningcellen om de vill behålla sin gama drottning. Det stod i Bitidningen för något nummer sen om den här metoden – ett enkelt sätt att byta drottning varje eller åtminstone vartannat år.

Om du är intresserad av att köpa drottningceller så hör av dig snarast till hakarpsbin@gmail.com. De kommer att vara färdiga för avhämtning i slutet av vecka 25 eller början av vecka 26.

Björn Gagner visade sitt kläckskåp och förklarade hur man odlar drottningar med NC-kassett. För den som är intresserad finns det detaljerad information på den här länken.

IMG_5029IMG_5028

 

 

 

 

 

 

Burkar till salu

Om du behöver burkar till din honung finns det gott om dem i Hakarp. Priset för ett brätte med 30 500g-burkar är 130kr. Det finns detaljerade instruktioner på plats om hur man gör med betalningen.

IMG_4929

 

 

 

Majmötet avklarat

Det fina vädret gjorde att arbetet med att rensa bort löven och en del buskar gick både lätt och snabbt.

IMG_4758 IMG_4764 IMG_4761

Björn Gagner förevisade hur man gör egna vaxmellanväggar genom att smälta, gjuta och valsa.

IMG_4769 IMG_4773 IMG_4772

Lena tog varroaprov på ett av våra samhällen och visade hur enkelt det är att delta i VSH-projektet.
Vi fick se hur man frigör eventuella kvalster med både vatten och florsocker.

IMG_4775 IMG_4788 IMG_4789
I ett av våra samhällen var det fem kvalster på 300 bin!

14 maj klockan 1300 blir det drottningodling. Ta gärna med eget material för att visa eller titta på hur andra gör och vad de använder. Det blir möjligt att se både traditionell odling men också hur man använder en NC-kassett.

20 maj är det Bräknetrampen och då behövs det funktionärer vid Hakarpsstugan från 0900. Om du har möjlighet att hjälpa till att informera om biodling och vår förening så ta kontakt med Lasse Bourelius.

5 juni är det nästa månadsmöte, men jag hoppas att vi ses innan dess.

Vad hände på aprilmötet?

Björn Gagner hade med sig en pollenfälla som han köpt från USA men inte fått några instruktioner till. Alla diskuterade hur den fungerade men ingen visste säkert.

Pollenfälla

Jag hittade den här länken på nätet där man kan läsa om ur fällan fungerar.
Dessutom finns den här filmen i vilken det förklaras hur fällan ska placeras.

Följande aktiviteter kommer att genomföras i närtid:

22 april är det Kosläpp i Bräkne-Hoby. Om du har honung att sälja går det bra att göra så i föreningens marknadsstånd. Ta i så fall kontakt med Erling Lindkvist som samordnar vår insats där.

1 maj klockan 1600 blir det förevisning av utrustning från och möjlighet att lära sig mera om VSH-projektet. Dessutom visar Björn G hur man tillverkar egna vaxmellanväggar.
Denna aktivitet följs av vårens städdag som börjar 1700. Ta med spadar, krattor, motorsåg om du har och annat som kan vara användbart. Tanken är att trädgården ska snyggas till, sly och buskar röjas undan och infarten förbättras så att det blir lättare att svänga ut och in från grusvägen.
Efter väl förrättat värv avslutar vi dagen med nästa månadsmöte 1900.

14 maj klockan 1300 blir det drottningodling. Ta gärna med eget material för att visa eller titta på hur andra gör och vad de använder. Det blir möjligt att se både traditionell odling men också hur man använder en NC-kassett.

14 juli blir det 110-årsjubileum och kommittén som ansvarar för att ta fram program för firandet föreslog buffé från Bergslagskrogen vilket mötet biföll.

Ingemar och Maarit tog på sig att göra två nya skyltar till föreningen som kan sitta dels vid asfalts- dels vid grusvägen. Det ska stå Hakarpsstugan på dem.

Är du intresserad av bin eller biodling?

Om du är intresserad av bin eller rentav vill bli biodlare är du mycket välkommen att höra av dig till oss. Enklast är ett e-postmeddelande till vår ordförande. Vi kommer att hålla utbildningar för nybörjare i studiecirkelform så snart tillräckligt många visat intresse.

Med i projektet är Sveriges Biodlares Riksförbund, Biodlingsföretagarna, biavelsgrupper i Sverige och SLU.

Läs mer om projektet och hur testerna går till på vshbin.se

Vill du ha nyhetsbrev om aktiviteter vi har inom föreningen?

Du är välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev oavsett om du är medlem eller inte. Anmälan hittar du här. Klicka här!
Utskick sker max en gång per vecka.


Comments are closed