Vi har vunnit kulturpris!

Föreningen har tilldelats Åryds Sparbanksstiftelses kulturpris på 10 000 kr för att uppmuntra och bidra till den verksamhet vi bedriver. Det är både för att vi verkar för biologisk mångfald genom arbetet med att utbilda nya biodlare och genom vår bigård som bidrar till pollineringen i närområdet men också till att skapa intresse för biodling. Det är också för att vi arbetar för att förening ska vara inkluderande så att alla ska känna sig välkomna.
Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar handlar om att bidra till möjligheten att kunna leva, verka och utvecklas i området där banken är verksam.

Priset som förutom ett stort betalkort bestod av ett vackert inramat diplom som kommer att pryda vår Föreningslokal delades ut av Sparbanksstiftelsens ordförande Hans Gustavsson. Prisceremonin firades med tårta för stiftelsekommitténs och föreningens medlemmar.

Månadsmöte, 2/12 kl 19, årets sista!

Hej

Först av allt vill jag tacka för ert förtroende då ni valt mig till ordförande det kommande året. Jag ska göra mitt bästa för att leva upp till förväntningarna.

Vi träffas i Hakarp den 2 december klockan 19 för årets sista möte. Efter det blir det uppehåll vad gäller månadsmötena till första måndagen i mars nästa år.
Vi behöver diskutera vaxsmältning – både hur vi ska gå tillväga utan ”ångmaskinen” som använts tidigare år, och framförallt när den ska ske.
Andra punkter att diskutera är
Oxalsyrebehandling samt utdelning av syra, så ta med behållare.
Nybörjarkurs och om vi ska ha någon ytterligare utbildning nästa år.
Frågor inför distriktets årsmöte.
Sen blir det varvet runt och lite fika som vanligt.

Hälsningar

Joacim Stolt

Länsstyrelsen inbjuder till biodling och biprodukter i Bräkne-Hoby

Informationsträff om bi, pollinering och biprodukter.

Lotta Fabricius Kristensen är biodlare sedan drygt 20 år. Hon är naturpedagog och såg snabbt att biodling är ett utmärkt sätt att konkret visa hur ekosystemtjänsten pollinering fungerar och hur produkten honung är ett resultat av denna.

Lotta har tagit fram utbildningsmaterial, och är författare till boken ”Mina första år som biodlare”, arbetsböckerna ”Min biodling”, ”Säker honung” och ”Drottningodling steg för steg” på uppdrag av Sveriges Biodlares Riksförbund Hon är även medförfattare (tillsammans med Alexandra De Paoli) till boken ”Hälsa och hudvård från bikupan”. Lotta är också projektledare för Svenska Bin och en av initiativtagarna till nätverket Pollinera Sverige.

  • Agenda för dagen:
  • 13,00–16,30 Vad innebär pollinering? Vilka är våra pollinatörer? Hur kan vi skapa bra förutsättningar för att gynna dem genom tillgång på mat och boplatser? Kan ökad pollinering öka lönsamheten för både lantbrukaren och biodlaren?
  • 16,30–17,00 Länsstyrelsen bjuder på fika.
  • 17,00–19,30 Lär dig mer om diversifiering av biodling, som till exempel produktion av honung och andra biprodukter, pollineringsuppdrag och upplevelser.

MÅLGRUPP Alla som är verksamma på landsbygden inklusive honungsproducenter. Inom ett rikt odlingslandskap.

DATUM 5 december 2019
TID 13,00–20,00
PLATS Aulan på Bräkne-Hoby lantbruksskola, Bräkne-Hoby, Ronneby
ANMÄLAN Direkt i kurskatalogen, https://utbildning.jordbruksverket.se/course/view.php?id=821.
Kontakt Åsa Johansson, asa.johansson@lansstyrelsen.se, 010–22240191
Varmt välkommen!

Foto: Roland Levander Foto Åke Strindlund