Länsstyrelsen inbjuder till biodling och biprodukter i Bräkne-Hoby

Informationsträff om bi, pollinering och biprodukter.

Lotta Fabricius Kristensen är biodlare sedan drygt 20 år. Hon är naturpedagog och såg snabbt att biodling är ett utmärkt sätt att konkret visa hur ekosystemtjänsten pollinering fungerar och hur produkten honung är ett resultat av denna.

Lotta har tagit fram utbildningsmaterial, och är författare till boken ”Mina första år som biodlare”, arbetsböckerna ”Min biodling”, ”Säker honung” och ”Drottningodling steg för steg” på uppdrag av Sveriges Biodlares Riksförbund Hon är även medförfattare (tillsammans med Alexandra De Paoli) till boken ”Hälsa och hudvård från bikupan”. Lotta är också projektledare för Svenska Bin och en av initiativtagarna till nätverket Pollinera Sverige.

  • Agenda för dagen:
  • 13,00–16,30 Vad innebär pollinering? Vilka är våra pollinatörer? Hur kan vi skapa bra förutsättningar för att gynna dem genom tillgång på mat och boplatser? Kan ökad pollinering öka lönsamheten för både lantbrukaren och biodlaren?
  • 16,30–17,00 Länsstyrelsen bjuder på fika.
  • 17,00–19,30 Lär dig mer om diversifiering av biodling, som till exempel produktion av honung och andra biprodukter, pollineringsuppdrag och upplevelser.

MÅLGRUPP Alla som är verksamma på landsbygden inklusive honungsproducenter. Inom ett rikt odlingslandskap.

DATUM 5 december 2019
TID 13,00–20,00
PLATS Aulan på Bräkne-Hoby lantbruksskola, Bräkne-Hoby, Ronneby
ANMÄLAN Direkt i kurskatalogen, https://utbildning.jordbruksverket.se/course/view.php?id=821.
Kontakt Åsa Johansson, asa.johansson@lansstyrelsen.se, 010–22240191
Varmt välkommen!

Foto: Roland Levander Foto Åke Strindlund