Årets första medlemsmöte!

Hej alla förväntansfyllda biodlare! Nu är det snart dags för årets första medlemsmöte. Enligt vad vi beslutade på årsmötet så ska vi testa en ny veckodag. Den första tisdagen i månaden kl 18.30. Det innebär att det blir Tisdagen 7 mars kl 18.30 i bistugan.

Sen rullar vi på så och vi diskuterade också att under sommarmånaderna , när det är mycket att göra,  komplettera med extramöten på söndagsförmiddagar.

Bifogat finns Årsmötesprotokollet från nov.

Hör gärna av er om vilka punkter som känns angelägna att vi diskuterar på första mötet.

Det som redan nu känns angeläget är:

  • Amerikanska yngelrötan och dagsläget
  • Drivfodring
  • Planering av vårarbete i bigården både i föreningen och hemma.
  • Info om biodlarkursen
  • Varvet runt med råd och dåd.

m.m

Hälsningar

Lasse Bourelius