Medlemsmöte med nytt datum!

Vi har medlemsmöten första tisdagen i månaden. Denna gång så sammanfaller det med Nationaldagen och vi flyttar därför mötet till dagen efter dvs Onsdagen 7 juni 18.30

På detta mötet blir det en hel del diskussion om skattning, ympning och som vanligt lämnar vi råd och diskuterar problem om våra biodlingar. 

Vi kommer också diskutera att under sommaren ha tätare träffar och som kommer inkludera en del praktisk arbete och praktiska övningar. Vi kommer också diskutera vilken dag i månaden som passar de flesta för både ordinarie möten och alternativa mötesdagar. Vi i styrelsen känner ett behov av att hitta en bra tid och också diskutera vad vi ska göra och diskutera på våra möten. 

Det finns nu möjlighet att köpa burkar 500 mg med pvc-fria lock. 68 flak med 30 burkar inplastat. 

Vi ses på onsdag efter nationaldagen, dvs 7 juni kl 18.30 i Hakarpsstugan. 

/Lasse