Kortsiktig plan som togs fram under styrelsemötet

Under veckan slungas honung från föreningens kupor i Hakarp och solparken i Svenstorp med hjälp av deltagare från årets nybörjarkurs. Honungen silas, ympas och förvaras i hink alternativt hälls på burk ifall tid finns.
Kring midsommar ska sju skaksvärmar göras till deltagare i nybörjarkursen.
En pall 500 g glasburkar med PVC-fria lock ska beställas till föreningen för att fylla på lagret där medlemmar kan köpa.

Om du har problem med en bisvärm

Vi har lagt in information om svärmtelefonen här på hemsidan för att folk lättare ska kunna få hjälp med en bisvärm. Längt till höger uppe i menyn under Svärm-hjälp kan du läsa mer om tjänsten.

Så om du har problem med en bisvärm eller hittat en så kan du följa instruktionerna på sidan och få hjälp.